Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan esaslar ve 06 061978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin […]

Yayınlanma tarihi: 13 Ağustos 2012 15:51 Güncellenme tarihi : 13 Ağustos 2012 15:51
Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan esaslar ve 06 061978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Hafsa Sultan Hastanesi’nde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla her bir unvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonlarına yazılı ve veya sözlü sınav yapılmaksızın Kurumumuz tarafından puan sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON SAYI VE ŞARTLAR:

NİTELİK KODUUNVANIADETARANİLAN NİTELİKLER
001Saflık Teknikeri1Sağlık Hizmetleri Mes -ek Yüksekokulu Anestezi Teknıkeriıği Bolümü mezunu olmak, en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak
002Sağlık Teknisyeni4Ortaöğretim kurumlannın Anestezi ve Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak
003Hemşire5Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.
004Fizyoterapisi1Fakültelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü veya 4(dört) yıllık Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bolümü mezunu olmak.
005Büro Personeli1Lisans mezunu olmak; Yönetici Asistanlığı sertifikalı olmak ve en az 7(yedi) yıl üst düzey yönetici asistanlığı yapmış olmak; Bilgisayar, Büro Yönetimi, Toplam Kalite, iş ve insan ilişkileri. Kurum iç İletişim Diksiyon ve ingilizce programlama katılmış olmak.
006Büro Personeli1Lisans mezunu olmak, satın alma biriminde en az 10 (on) yıl çakşmış olmak. Kamu ihale Kurumu (KİK)-Sofi Net ihale otomasyonu ve Kamu İhale uyqulamalan Eğitim belgesi olmak.
007Sağlık Teknikeri1Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü Önlisans mezunu olmak. En az 1 yılı Patoloji Laboratuvarlannda olmak kaydıyla en az 7 yıl Kamu Hastanelennde hizmeti bulunmak ve Ünipa (HBYS) Hastane Bilgi Yönetim Sistemini kullanıyor olmak.
008Sağlık Teknisyeni2Muradiye Kampüsü Medıko Binminde görevlendirilmek üzere. Ortaöğretim kurumlannın Acil Sağı* Hizmetleri Alanı ve Dailannın veya Sağlık (Acil tıp dalı), Aol Tıp Teknisyenliği, ilk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği bölümlerinin birinden mezun olmak.

ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar.

2- Alım yapılacak branşlarda belirlenen öğrenim şartlarına sahip bulunmak.

3- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edemezler.

4- Adayların KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları. Ortaöğretim mezunları için 2010 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, önlisans mezunları için 2010 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, lisans mezunları için 2010 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir. NOT: 2012 yılında yapılan Lisans seviyesi KPSS sınav sonuçlarının ilanımıza başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ce açıklanması halinde ilana başvuru yapılmış olsa hile 2012 yılı KPSS Lisans seviyesi sonuçları esas alınacaktır. 2010 KPSS (B) KPSSP3 grubu Lisans Puanları ile yapılan başvurular geçersiz sayılır. 2010 KPSS puanı ile başvuran adaylar bu hükmü kabul etmiş sayılır.

5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

6- 005 ve 006 no’lu nitelik kodlu unvanlar için adaylarda aranan hizmet süresinin Celal Bayar Üniversitesi ve kurumlarında geçmiş olanlar değerlendirilecektir.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI VE DEĞERLENDİRME:

1- ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde adaylar yalnız ilan edilen bir unvan için istenilen belgelerle birlikte baş ruda bulunabileceklerdir Müracaatlar Personel Daire Başkanlığından veya www.cbu.edu.tr internet adresinden temin edilecek iş talep başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Adaylar ilan edilen sadece bir kadroya başvurabilecek olup, başvurusunda başvuruda bulunduğu kadronun nitelik kodunu belirteceklerdir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları ile nitelik kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Başvuru nitelikleri uygun olmayan veya başvuru zamanını geçiren adayların müracaatları işleme konulmayacaktır. Başvuranlar en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday asil aday olarak, yine aynı kadro sayısı kadar aday yedek aday olarak belirlenecektir. (Adayların bazılarının puanlarının eşit olması halinde, öncelikle mezuniyet tarihi bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.)

4- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar ile yedek adayların listesi başvuru bitim tarihinden itibaren 7 iş günü içinde www.cbu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru formu (fotoğraflı)

2- Öğrenim belgesi (Aslı veya onaylı sureti)

3- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

4- Aranan niteliklerde belirtilen ve istenen belgelerin aslı ya da onaylı sureti. (Deneyim belgesinin: Resmi belge sıfatı taşıması gerekmektedir.) Adres: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı istasyon Mevkii Merkez/MANİSA Posta Kodu: 45040

CHP Genel Merkezi’nde mescit açıldı CHP Genel Merkezi’nde mescit açıldı CHP Genel Merkezi'nin zemin katındaki bir oda "mescit" olarak düzenlen...
İdris Bal yeni parti kuruyor İdris Bal yeni parti kuruyor 17 Aralık Büyük Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu sonrasında yapılan rüşv...
Davutoğlu’nu çılgına döndüren kim? Davutoğlu’nu çılgına döndüren kim? Başbakan Ahmet Davutoğlu, Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk'un T2...
Bizi Takip Edin
KamuTürk Facebook KamuTürk Twitter KamuTürk Google Plus KamuTürk Tumblr KamuTürk Foursquare KamuTürk İletişim KamuTürk Feed